Sussex’e op Bloemskou

Die Sussex se gewildheid en sukses in Suid-Afrika neem steeds toe. Die resultate op die plaas én die balansstaat oortuig sowel stoet – as kommersiële boere van die ras se waarde.