CONTACT US    051 410 0955  
Sussex Society of South Africa | The SX Brand

The SX Brand

 


Get the brand you need! This is the message for all cattle farmers who are looking for assurance of quality.

You do not have to look further than SUSSEX! The $ X brand is used by the Society on all bulls after they have been inspected and approved for sale. The Society is so serious about the use of the brand that the actual branding irons are only allowed to be used by Senior Inspectors; as registered by the Sussex Society; in different parts of the country. This serves to reassure buyers that bulls with the $ X brand are registered animals and have been approved by Sussex Senior Inspectors.

Only bulls that have been performance tested and are visually and functionally correct,may carry this assurance of quality on the left shoulder. Buyers should be aware that any bull sold without this brand has not been approved according to the breed standards of the Sussex Society. This includes animals that are sold direct from the farm.

The $ X brand is registered with the Department of Agriculture for exclusive use by the Sussex Society.
 


As daar 'n belangrike aspek is vir enige beesboer wat erns maak met sy beeste, is dit die versekering van gehalte!

U hoef nie verder te soek nie, SUSSEX bied dit! Ons by Sussex, is so oortuig van die waarborg van die gehalte bulle wat ons verkoop, dat ons dit op elke geregistreerde,goedgekeurde Sussex bul se linkerskouer sit, vir almal om tesien! Ons maak soveel erns met hierdie $ X brandmerk, dat slegs Senior Inspekteurs, soos geregistreer by die Sussex Genootskap, hierdie brandmerk op die bulle mag sit, nadat dit deur hulle geïnspekteer is.

Hierdie inspeksie vind deurentydplaas en sluit die streng vereistes van visuele en funksionelekorrektheid asook die prestasiesyfers van die bul in. Wees bedag ! ‘n Bul wat sonder hierdie brandmerk verkoopword, is nie goedgekeur volgens die rasstandaarde van die Sussex Genootskap nie. Dit sluit bulle in wat direk van die plaas verkoop word.

Die $ X brandmerk is met die Departement Landbou geregistreer vir eksklusiewe gebruik deur die Sussex Genootskap.
 

 

Sussex Society
CONTACT US
   051 410 0955
    sussex@studbook.co.za
  P.O. Box 506, Bloemfontein, 9300

    Facebook

COPYRIGHT © SUSSEX SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET