CONTACT US    051 410 0955  
Sussex Breed Inspection Standards

Breed Standards of the Sussex Breed

Inspection Standards

(To be read in conjunction with the Standard of Excellence)

The Sussex is a medium size beef animal, with good fertility and milk characteristics, which is well adapted to a variety of Southern Africa climatic conditions. Its role in the industry is that of a specialized male line, whose major function is in producing crossbred commercial females or steers which can be economically produced under extensive conditions or as a third cross in a three-way crossing system. The following Breed Standards should therefore be applied with these functions in mind:

  • Fertility
  • Good milk supply
  • Adaptability, especially under extensive hot and cold conditions
  • Good post-weaning growth, leading to medium mature size without sacrificing easy calving
  • Good feed conversion

 

Inspeksiestandaarde

(Om in samehang met die Standaard van Voortreflikheid gelees te word)

Die Sussex is 'n medium grootte vleisbees met goeie vrugbaarheid en melkeienskappe, wat goed aangepas is by 'n verskeidenheid van Suider Afrikaanse klimaatstoestande. Die rol wat hy in die bedryf vervul is die gespesialiseerde manlike lyn en sy hooffunksie is om kommersiële kruisgeteelde vroulike diere of slagosse wat onder ekstensiewe toestande ekonomies aangehou kan word, te teel of as 'n derde kruis in 'n drieledige kruisteel stelsel gebruik te word. Rasstandaarde moet dus teen die agtergrond van ondergenoemde aspekte toegepas word:

  • Vrugbaarheid
  • Goeie melkvoorsiening
  • Aanpasbaarheid veral onder ekstensiewe warm en koue toestande
  • Goeie naspeengroei, wat lei tot medium volwasse grootte,sonder om maklike kalwing prys te gee
  • Goeie voeromsetting

 

Downloads

# Name Description
1. Sussex Breed Standards 25 May 2016
2. Sussex Proven Sire List May 2017
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.

 

Sussex Society
CONTACT US
   051 410 0955
    sussex@studbook.co.za
  P.O. Box 506, Bloemfontein, 9300

    Facebook

COPYRIGHT © SUSSEX SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET