Platdrif Sussex stud

Die Platdrif Sussex stoet is geleë in die pragtige Breederiviervallei so 90km van Kaapstad en 15km vanWorcester. Daar is in 1985 komersiële Sussex aangeskaf maar na 8 jaar is daar besluit om op die stoetbedryf te fokus. Die rede hiervoor is dat die grond in die Wes-Kaap baie beperk is en dat ons waarde wil toevoeg.

Daardeur het die Sussex stoet in 1994 begin deurdat daar vroulike diere van Mardenel-, Start- en Huntersvlei stoeterye aangeskaf is. Die vroulike diere word geselekteer vir gladde haar, vrugbaarheid en melkproduksie. Die grootte van die stoet is so ±70 vroulike diere en loop op suurveld weidings met koue, nat winters en warm somers. Die aanpasbaarheid van die stoet se diere is ‘n belangrike kenmerk.

Die diere op Platdrif word ook onderwerp aan prestasietoetse (BLUP) en visuele kering wat ‘n belangrike aspek uitmaak. Sedert die ontstaan van die stoet is top stoetbulle aangeksaf van Eversar-, Mampudi-,Huntersvlei- en Stotterheim stoeterye. Verskeie van hierdie bulle het ‘n groot invloed gehad om Platdrif Sussex op die wenpad te plaas. Streng seleksie word toegepas vir bespiering, gladde haar, diepte van lyf en groei.

Platdrif genetika is jaarliks beskikbaar tydens Nasionale veiling te Kimberley (manlike en vroulik), Kuruman bulveiling en Peet Cilliers produksieveiling te Uppington (manlike en vroulik). Die Platdrif genetika vaar uitstekend in groot dele van Suid-Afrika sowel as in Namibië!

Sussex is ons PASSIE en kwaliteit ons TROTS!

AJS 1031- Platdrif Sussex bull South Africa

Nollie Stofberg
082 834 5979
platdrif@sussexstud.co.zanolliestofberg@compnet.co.za
www.sussexstud.co.za