CONTACT US    051 410 0955  
Sussex Cattle Breeders' Society of SA

 

Sussex Cattle Breeders' Society of SA

 

Sussex cattle for better growth!

Sussex has the potential to make your beef herd more profitable. There are advantages whether you farm extensively or more intensively. As they are medium-early maturing, they are very suitable for crossbreeding, especially with indigenous breeds. Sussex prepotency ensures that crossbred calves attain better wean weights and capacity. They are renowned for their calm temperament – requiring less labour. Sussex are very versatile animals that adapt everywhere in Southern Africa. Sussex ensures Success.

 

Sussex kan u toekomstige beesboerdery meer winsgewend maak, moeiete-vry! Daar is voordele of u ekstensief of meer intensief boer. Omdat die ras medium-vroeg ryp is, is dit uiters geskik vir kruisteling, veral met inheemse rasse. Sussex se erfdwang verseker dat kruis ras kalwers beter speengewigte en kapasiteit het. Sussex is bekend vir hul gemaklike temperament – u kom met minder arbeid klaar. Dit is 'n baie veelsydige bees, wat regoor Suider- Afrika baie goed aanpas. Sussex verseker Sukses.

 

 

 

Click below to see Sussex 2019 Calendar

 

  2019 CALENDAR

 

 

Sussex breeders in Southern Africa

Sussex Breeders in South Africa

 

 

Sussex Society
CONTACT US
   051 410 0955
    sussex@studbook.co.za
  P.O. Box 506, Bloemfontein, 9300

    Facebook

COPYRIGHT © SUSSEX SA. WEBSITE, SEO & CMS BY QUICKSOLVE INTERNET